Showing 1–12 of 13 results

ถุงมือยางสีชมพู ถุงมือไนไตรสีชมพู ใส่ป้องกันเชื้อโรค ไม่มีแป้ง ถุงมือยางอเนกประสงค์ กล่องสีขาวล้วน 100 ชิ้น/กล่อง

110.00 ฿

ถุงมือยางสีดำ กล่องสีขาว ใส่ป้องกันเชื้อโรค ไม่มีแป้ง ถุงมือยางอเนกประสงค์ ไนไตรดำ กล่องสีขาวล้วน 100 ชิ้น/กล่อง

95.00 ฿

ถุงมือศรีตรัง ถุงมือยาง ศรีตรังโกลฟส์ ถุงมือสีฟ้าเข้ม ไนไตรสีฟ้าเข้ม กล่องสีฟ้าเข้ม Nitrile ไม่มีแป้ง กล่องละ 100 ชิ้น

95.00 ฿

ถุงมือศรีตรัง ถุงมือยาง ศรีตรังโกลฟส์ ถุงมือสีม่วง ไนไตรสีม่วง กล่องสีม่วง Nitrile ไม่มีแป้ง กล่องละ 100 ชิ้น

95.00 ฿

ถุงมือไนไตรสีขาว ใส่ป้องกันเชื้อโรค เหนียวที่สุด ไม่มีแป้ง ถุงมือยางอเนกประสงค์ กล่องสีขาวล้วน 100 ชิ้น

105.00 ฿

ถุงมือไนไตรสีดำ กล่องสีดำ ถุงมือลาเท็กซ์ ถุงมือศรีตรังโกลฟ์ ไม่มีแป้ง ถุงมือยางอเนกประสงค์ 100 ชิ้น/กล่อง

85.00 ฿

ถุงมือไนไตรสีฟ้า กล่องสีขาว ใส่ป้องกันเชื้อโรค ไม่มีแป้ง ถุงมือยางอเนกประสงค์ กล่องสีขาวล้วน 100 ชิ้น/กล่อง

150.00 ฿

ถุงมือไนไตรสีฟ้า กล่องสีทอง ถุงมือยาง ไม่มีแป้ง ทนทานงานหนัก สัมผัสเคมีหรือน้ำมันได้ ยี่ห้อศรีตรังโกลฟส์ 100 ชิ้น/กล่อง

165.00 ฿

ถุงมือไนไตรสีฟ้า กล่องสีฟ้า ถุงมือยาง ไม่มีแป้ง ถุงมือแพทย์ ทนต่อสารเคมี ยี่ห้อศรีตรังโกลฟส์ 100 ชิ้น/กล่อง

110.00 ฿

ถุงมือไนไตรสีฟ้า กล่องสีเงิน ถุงมือยาง ไม่มีแป้ง ถุงมือแพทย์ สัมผัสเคมีหรือน้ำมันได้ ยี่ห้อศรีตรังโกลฟส์ 100 ชิ้น/กล่อง

ถุงมือไนไตรสีฟ้า หนา 5 มิล ถุงมือยางจากโรงงานศรีตรัง I AM GLOVE 100 ชิ้น/กล่อง

105.00 ฿

ถุงมือไนไตรสีฟ้าเข้ม หนา 4 มิล ถุงมือยางจากโรงงานศรีตรัง I AM GLOVE 100 ชิ้น/กล่อง

90.00 ฿